FORD FOCUS เทคโนโลยีปัจจุบันสู่รถอนาคต

แม้ภาพของรถในอนาคตจะได้รับการสร้างขึ้นจากนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงนั้น รถในปัจจุบันได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองต่อความทุกความต้องการของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานได้แก่ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย และความต้องการที่มากขึ้นกว่าเดิม…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.